koraci u proizvodnji

Priprema za strojnu obradu

Nakon tehnološke razrade slijedi priprema proizvodnje modela, gdje se izrađuju grubo slijepljeni dijelovi modela koji se kasnije strojno obrađuju na CNC obradnim centrima (fina obrada).